Členové souboru

Petr Aresin

Zapojil se do práce v souboru během ledna 2017, ač do divadla docházel už předtím. Spolupracoval především na zřízení obrazového přenosu jevištního dění na obrazovku, na níž ho mohli sledovat a tak lépe koordinovat slovo s pohybem loutek mluviči.

Dan Gil

Od 22. ledna 2017 začal působit přímo při představení, a to jako zvukař při hře Míček Flíček. Do divadla však dojížděl již dříve a v létě se podílel na rekonstrukci jevištní osvětlovací techniky. Podílel se na zřízení obrazového přenosu dění z kamery v sále na obrazovku v...

Kateřina Sladká

Do divadla dojížděla se svým tatínkem z Osic. V letech 2001-2004 se uplatnila ve 3 hrách, s nimiž se dětský soubor zúčastnil přehlídek v Hradci Králové a v Libčanech. Největší roli měla jako Dudásek ve stejnojmenné hře, k jejímuž uvedení dala podnět podle poslechu rozhlasového Večerníčku. Kromě...

Terezka Sladká

Do divadla dojížděla s tatínkem . V letech 2001-2004 účinkovala s dětským souborem na 3 přehlídkách jako loutkoherečka se spodovými loutkami. Ač studovala v Praze, přijížděla si zahrát ve hrách nastudovaných dříve za její účasti. V nich za některé postavy mluvila. Po skončení studií se od r. 2015...

Eliška Hejcmanová

Do loutkového divadla dojíždí z Újezda u Černilova od září 2015. Podílí se hlavně na přípravných pracích  úpravou kostýmů loutek nebo zhotovením potřebných rekvizit. Efektní byly jí vyrobené loutky mravenečků ve Zlatovlásce.

1 | 2 | 3 | 4 >>

Dětští členové souboru

Karolina Bartolšicová

Do divadla chodí se svou maminkou. Poprvé vystoupila ve Zlatovlásce (2016) hláskem mouchy, ptáčka a mravenečka.

Jitka Suchánková

Do divadla dochází se svým tatínkem a bratrem. Hláskem oživuje některé postavičky ze živočišného světa, např. holoubky v Popelce či mouchy, ptáčky a mravenečky ve Zlatovlásce (sezona 2015/2016). V této hře také "obsluhovala"  bránu.

Růženka Hlaváčková

Do loutkového divadla začala chodit v r. 2013 se svou kamarádkou Nikolkou. Vystoupila v kolektivním podání dětí v Honzu Peciválovi a sboru rybek a mořských koníčků ve Zlaté rybce. 

Honzík Kočí

Zanícený fanda divadla, loutkového zvlášť.  Svou pílí se naučil vodit loutky a už se zařadil mezi dospělé vodiče. Za loutkové postavy také mluví a vystoupil i jako živý Kašpárek (prolog ve hře K. v pekle). 

Filip Menger

Chodí do loutkového s tatínkem. Vystupuje jako živý Kašpárek a před každým představením odříká veršovánku, kterou mu k uváděné hře složil tatínek - zvukař.

1 | 2 >>

Hráli s námi také

Iva Trnečková

do souboru se začlenila v r.2006, když ještě bydlela ve Smiřicích, ale zůstala v něm i po svém přestěhování do Hradce Králové.Postupně se vypracovala na zručnou a citlivou loutkovodičku. Podílela se  také na propagaci divadla sestavováním různých letáků a také na dalších pracích v divadle. Se...

Slávek Pelant

Do divadla ho přivedla jeho sestra Marie Pourová (+2010)  v r. 2000 a s ní dojížděl i z Hradce Králové, kde bydlí. Jako výtvarník se zapojil do výtvarných scénických prací. Navrhl a realizoval zejména scénickou výpravu pro kašpárkiády (K. v pekle, K. a ježibaba, K. a drak) a pro hru Dlouhý,...

Michal Zahálka

 Do loutkového divadla začal dojíždět z Hradce Králové se svým dědou. Jeho první větší rolí byl živý Kašpárek v prologu a epilogu Žáčkova Kašpárka v pekle. Od té doby se vžila tradice, že živý Kašpárek uvádí každé představení. Michal v červenožlutém úboru vystupoval několik roků, než z něj...