Iva Trnečková

Iva Trnečková

do souboru se začlenila v r.2006, když ještě bydlela ve Smiřicích, ale zůstala v něm i po svém přestěhování do Hradce Králové.Postupně se vypracovala na zručnou a citlivou loutkovodičku. Podílela se  také na propagaci divadla sestavováním různých letáků a také na dalších pracích v divadle. Se všemi členy souboru navázala dobrý vztah a byla jeho oblíbenou členkou. Své loutkaření na jaře 2014 ukončila po svém přestěhování do Hořic v Podkrkonoší. Soubor jí za dlouholetou obětavou práci vyslovil poděkování.