Petr Aresin

Zapojil se do práce v souboru během ledna 2017, ač do divadla docházel už předtím. Spolupracoval především na zřízení obrazového přenosu jevištního dění na obrazovku, na níž ho mohli sledovat a tak lépe koordinovat slovo s pohybem loutek mluviči.