Terezka Sladká

Terezka Sladká

Do divadla dojížděla s tatínkem . V letech 2001-2004 účinkovala s dětským souborem na 3 přehlídkách jako loutkoherečka se spodovými loutkami. Ač studovala v Praze, přijížděla si zahrát ve hrách nastudovaných dříve za její účasti. V nich za některé postavy mluvila. Po skončení studií se od r. 2015  do loutkářské činnosti znovu zapojuje pravidelně.