Hradečtí senioří potřetí u nás.

10.01.2018 15:46

V sobotu 6. ledna před polednem dorazili do našeho divadélka po roce již potřetí členové Klubu přátel přírody a kulturních památek z Hradce Králové jako do cíle jedné ze svých  pravidelných sobotních vycházek. Vyšli ze železniční zastávky v Lochenicích a po cyklostezce podél Labe došli do Smiřic. Bylo jich čtyřicet.

Loutkářský soubor pro ně připravil část vystoupení artistických loutek Kašpárkův cirkus, které poprvé předvedl v létě v Mostku. Loutky přítomné velice zaujaly a pobavily. Po malém občerstvení v hale hrál hostům k zábavě i zpěvu harmonikář Pavel Konečný z Hradce. 

V uvedeném představení účinkovali: Petr Aresin, Dan Gil, Věra Kloučková, Jan Kočí, Milani Motyčkové, Jani Suchánkové, Katka, Terezka a Jaromír Sladkých a Jiří Zahálka. Na zajištění prací spojených s návštěvou hostů se dále podílely Stanislava Klimešová a Eva Vlčková.

K uvedené návštěvě v našem divadélku se velmi pochvalně vyjádřila i předsedkyně výše uvedeného Klubu přátel... ve své zprávě přednesené na výroční 

schůzi klubu konané o dva dny později. Po přítomném J. Zahálkovi vzkázala poděkování smiřickým loutkářům za uspořádání velmi příjemné sobotní návštěvy v jejich stánku.