Zdeněk Klouček

Zdeněk Klouček

Dochází do divadla se svojí ženou už od r. 1988. Je zkušeným vodičem a pravidelně se podílí také na technické přípravě představení, kulis, loutek, rekvizit. Po Zdeňku Trmalovi převzal vodění maňáskové loutky Pejska. Nechybí při žádné údržbářské či zvelebovací činnosti.