Zlatovláska zakončila sezonu

19.04.2016 10:07

V neděli 17. dubna jsme ukončili sezonu reprízou Kainarovy Zlatovlásky, jež byla nacvičena k 90. výročí našeho dfivadélka. Hra měla opět příznivý ohlas, přihlíželo jí 53 platících diváků a četní hosté. Zvlášť vřele byl přivítán náš nedávný spolupracovník, výtvarník Slávek Pelant, jehož kulisy hradu a předhradí byly v inscenaci použity. O dva dny dříve v pátek 15. dubna jsme tuto hru předvedli i pro dospělé diváky, přišlo jich ke třiceti a také oni se dobře bavili. Po představení někteří poseděli s loutkáři v předsálí. V obou představeních bylo složení účinkujících stejné jako při premiéře.

Uvedeným představením tedy skončilo hraní pro veřejnost, ale loutkáři se scházet nepřestanou. Budou provádět úklidové a údržbářské práce, které se při běžném provozu dělat nedají, a také pracovat na zlepšení divadelní techniky. Ke konci prázdnin pak budou připravovat novou sezonu.