Ustavení spolku Loutkové divadlo Smiřice, z.s.

02.01.2017 11:41

 Dne 24. srpna 2016 vznikl spolek Loutkové divadlo Smiřice, z.s. (zapsaný spolek).

Dne 29. prosince 2016 se sešli členové loutkářského souboru, aby na první řádné členské schůzi potvrdili jeho statutární orgán, jímž je tříčlenný výbor. Za členy tohoto výboru byli potvrzeni zakladatelé spolku Jan Suchánek, Jaromír Sladký a Věra Kloučková. Ti poté za předsedu výboru zvolili prvně jmenovaného. Na schůzi byl dále projednán a schválen plán hospodaření na příští rok.

Nově vzniklý spolek se bude řídit stanovami, které definují jeho charakter, účel a poslání i předmět jeho činnosti. Dále se zabývají jeho organizačním uspořádáním, pravidly činnosti , otázkami členství. Stanoví také zásady a způsob jeho hospodaření. Řádnými členy nového spolku se na základě přihlášky stali dosavadní členové loutkářského souboru, kteří budou platit roční příspěvek. Činnost bude spolek vykonávat v dosavadním rozsahu v prostorách a na divadelním zařízení, které má na základě smlouvy pronajaty od města Smiřic.

Veřejná představení a jejich příprava budou probíhat jako dosud.