Tradiční lednová návštěva hradeckých seniorů.

14.01.2019 16:59

V sobotu 12. ledna se naše divadélko již počvrté stalo cílem vycházky členek a členů Klubu přátel památek a přírody z Hradce Králové. Vyšli ze železniční zastávky  v Semonicích a přes Černožice a po cyklostezce na labském břehu došli do Smiřic. V divadle jsme přivítali 42 hostů v seniorském věku. Předvedli jsme jim ukázku  naší práce. Po jejím zhlédnutí neskrývali, že se jim líbila, a někteří to vyjádřili i zápisem v knize návštěv. Po prohlídce zákulisí a hlavně loutek z našich her včetně těch připravených pro hru Jenda mezi broučky (někteří si je fotografovali) se usadili v předsálí a srdečně se bavili. Za doprovodu harmoniky pana Pavla Konečného z Hradce si s chutí zazpívali a ke konci zatančili. Pobavení návštěvníci odešli na nádraží v dobré náladě až po půl třetí s plánem na podobné posezení zase za rok.

O hladký průběh sobotního přivítání hostů se ze souboru zasloužili: M. Černá, D. Gil, Sl. Klimešová, V. a Zd. Kloučkovi,  J. Kočí,  2 M. a D. Motyčkovi, 3 J. Suchánkovi, J. Sladký,  E. Vlčková a J. Zahálka.