Slavnostní projev k 90. narozeninám loutkového divadla

02.02.2016 08:33

Vážení přátelé,

upřímně vás vítáme na dnešním slavnostním setkání u příležitosti devadesátin našeho Kašpárka.

Ten se totiž na smiřickém loutkovém divadle objevil poprvé 17. ledna 1926 ve hře  Kašpárek v podsvětí, a to v sále tehdejší sokolské tělocvičny a biografu v budově hotelu Andrejsek.

 Druhým jeho působištěm byl hostinec Na Lednici a odtud se roku 1953 přestěhoval do těchto prostor.

Za 90 let buď on sám, anebo jeho dřevění kamarádi sehráli 1216 představení, která zhlédlo 174 331 diváků.

Na jejich oživování pohybem nebo hlasem, ale také na potřebných přípravných či představení provázejících pracích se za tu dobu vystřídalo nejméně 160 ochotných Smiřičáků i přespolních. Mnohé z nich vám představuje výstava v předsálí.

Za připomenutí však stojí zakladatel „Kašpárkovy říše“,jak se divadélko původně jmenovalo, místní učitel pan Petr Zahálka, který poté loutkám principáloval až do 80. let, tedy více než půlstoletí. Ten se organizačně i herecky podílel také na nejúspěšnější éře našeho souboru v 60. létech.

Jejím dokladem je pětinásobná účast na celostátní loutkářské přehlídce v Chrudimi, kde byly vysoce ceněny především inscenace Král Abeceda, Křížem krážem a zejména Generálská operka předvedená netradičně plošnými loutkami. S tou byli smiřičtí loutkáři nominováni na bezmála měsíční turné po severní Itálii.

Naše dnešní poděkování patří také zřizovatelům divadélka, kterými postupně byly tělocvičná jednota Sokol, odborová organizace při místním státním statku či při ní zřízený závodní klub Družba, městský národní výbor, posléze Městský úřad Smiřice. Ve všech těchto institucích se našli a bohudík stále nacházejí lidé, kteří pro Kašpárka i pro celé divadlo měli a mají pochopení, což je základním předpokladem pro dlouholetou a v našem případě dokonce nepřetržitou činnost.

To nám připomíná, abychom dnes poděkovali všem, kteří nám pomáhají v současnosti a díky nimž jsme se dnes večer tady mohli sejít.

Rádi tedy děkujeme: Městskému úřadu Smiřice, Kulturnímu středisku Dvorana, Potravinářskému učilišti, Domu dětí a mládeže, firmě MONDO s.r.o, p.Tauškovi, Tiskárně Paseka a mnohým dalším. 

Představením Zlatovlásky byly slavnostně otevřeny tyto prostory divadélka v roce 1954, proto jsme ho zvolili jako vhodné i k dnešním narozeninám a uvádíme ho v obnovené premiéře. Rádi bychom, aby naše práce v divadle se nesla v duchu hesla, které vepsali na první stranu divadelní kroniky jeho zakladatelé : 

Svůj svět odevzdejme nástupcům lepší a krásnější, než jaký jsme od předchůdců obdrželi.

 Ať se vám dnešní večer s loutkami a mezi loutkáři líbí!

 

( Proslov přednesli Věra Kloučková a vedoucí souboru Jan Suchánek)