Přestavba sociálního zařízení

07.09.2017 09:38

V letních měsících byla v loutkovém divadle provedena přestavba již nevyhovujících záchodů. Staré zařízení bylo odstraněno a nahrazeno novými rozvody vody, odpadů a elektřiny, moderními mísami a mušlemi a také novou dlažbou a obklady. Menší úpravy byly realizovány i v kuchyňce a přilehlé chodbičce.

Práce byly provedeny dodavatelsky v režii vlastníka budovy, tedy městského úřadu.

Ani členové souboru nezůstali stranou prací, v zákulisí provedli menší úpravu  rozvodu elektřiny.