Poděkování odcházející loutkářce

15.04.2015 21:11

V souvislosti se změnou svého bydliště ukončila své působení v našem divadle paní Iva Trnečková. Od roku 2006, kdy s loutkařinou začala, se vypracovala ve zručnou a pohotovou loutkovodičku. Podílela se také na propagaci našich představení a na jiných pracích souvisejících s divadelním provozem.

Za její několikaleté účinkování ve smiřickém loutkovém divadle, za obětavé působení v našem souboru i za přátelský vztah k jeho členům jí soubor děkuje a 

v novém bydlišti i v dalším životě jí přeje hodně štěstí.