Perníková chaloupka

16.02.2014 23:22

Představení bylo opět velmi dobře navštíveno, prodalo se 127 vstupenek. Mezi diváky bylo hodně lidí ze širokého okolí. Zřejmě k tomu přispívají i naše webové stránky, opakují se na nich dotazy k představení. Třebaže v hledišti bylo hodně malých dětí, bylo diváctvo pozorné a reagovalo na dění na jevišti, zejména na vtipný dialog dědka s tetičkou předstírající nedoslýchavost. K vlastní pohádce byly připojeny výstupy dvou varietních loutek - cyklisty a dupáka. Ten však svou exhibici nemohl dokončit, protože nevydržela hlavní vodicí niť. I tak obě loutky měly velký ohlas. Před pohádkou tentokrát nevystoupil Kašpárek - Filípek, byl nemocný. Obrázky v hojném počtu proto vybraly dětské členky souboru. Diváci si tentokrát zazpívali písničku Měla babka čtyři jabka. Při představení bylo poprvé použito nového zesilovače, který díky městskému úřadu nahradil starý už nefunkční.

Na  představení a jeho přípravě se podíleli: Mil. Černá, Sl. Klimešová, V. a Zd. Kloučkovi, M. Motyčkové ml. a st., J. Řízek, J. Sladký (režie a zvuk), J. Suchánek, I. Tnečková, J. Zahálka, L. a T. Zemkovi a dětští členové souboru Deniska a Nikolka (mluvila Mařenku) Motyčkovy, Honzík Suchánek (Jeníček) , Růženka Hlaváčková (poprvé vodila kozu).