O prázdninách jsme nezaháleli

06.10.2018 09:56

I když loutky až na dvě zájezdová vystoupení odpočívaly, loutkáři na to neměli čas. Věnovali se úpravám potřebného zázemí k přípravě nových her.

Málo využívanou místnost u vchodu vedle šatny se rozhodli upravit pro dílenské práce často spojené s prašností. Ty se dosud prováděly v místnosti sousedící se zákulisím. Tam jsou však nyní umístěny počítače a tiskárna a těm ona prašnost neprospívá. Navíc je tam i málo prostoru, a tak se přístroje potřebné k opracování různých materiálů přestěhují do nové dílny. Tu bylo nutno nejprve upravit, zřídit tam rozvody elektřiny a nově omítnout a vymalovat. V souvislosti s tím byla upravena šatna a v obou místnostech zrekonstruováno topení. Po skončení těchto prací byl proveden celkový úklid, aby divadlo bylo připraveno na pravidelná představení.