Návštěva u Vladimíra Pospíšila v Domově seniorů Pohoda

12.06.2014 15:23

V sobotu 31. května navštívili členové souboru u příležitosti jeho 75. narozenin pana Vladimíra Pospíšila, který již několik let žije v Domově seniorů Pohoda v Humburkách u Nového Bydžova. Jubilantovi blahopřáli představením Pejska a Kočičky. Před hrou vystoupil s gratulační říkankou (autorem jeho otec Květoš Mengr) Kašpárek-Filípek, který v závěru předal oslavenci text říkanky s podpisy všech smiřických loutkářů a jejich společnou fotografií. Vláďa byl očividně dojat a nešetřil díky. Hrálo se v tamní jídelně před asi 30 diváky, jimiž byli klienti domova a jeho pracovnice s několika svými dětmi. Po představení jsme se svým dlouholetým spolupracovníkem poseděli (připravil k tomu pohoštění) a pobavili se s ním (viz obrázky).