Hráli jsme v Mostku

10.09.2017 10:27

V sobotu 9. září odpoledne jsme vystoupili na místní slavnosti v autokempinku v Mostku u Dvora Králové n.L. Sehráli jsme tam 2 představení, první bylo maňáskové Kočička a Psíček, druhé marionetové. V něm jsme uvedli premiéru pásma výstupů varietních loutek nazvaného Kašpárkův cirkus, jehož scénář s využitím nápadů dalších loutkářů sepsal Jiří Zahálka (ten také spolu s Jar.Sladkým řídili nácvik). Na přípravě a provedení představení se podílelo 13 členů souboru: V. Kloučková, J. Sladký a J.Zahálka (hlasy), Zd. Klouček, J.Kočí, Milani Motyčkové, Ter. Sladká a Janové Suchánkové (vodění a tech. příprava loutek a scény), P. Arasin a D. Gil (zvukový doprovod), E. Hejcmanová (krejčovské práce na loutkách a scéně). Na maňáskovém představení se podílely ještě Mil. Černá a Markéta Kočí. Oběma představením hraným za příznivého počasí na volném prostranství v parku přihlíželo kolem 80 diváků.