Dospělí se bavili

18.05.2019 09:44

Na zakončení letošní sezony jsme připravili Kašpárkův večer pro dospělé. V jeho rámci jsme předvedli ukázky našich inscenací, a to zkrácenou verzi pohádky Kašpárek a drak a pásmo varietních loutek nazvané Kašpárkův cirkus, s nímž vystupujeme na zájezdech. Texty obou jsou výtvorem člena souboru Jiřího Zahálky. Do druhé ukázky však herci vložili také četné improvizace zaměřené na dospělé publikum. 73 přítomných  (mezi nimi byla celá řada z okolí) se náramně bavilo a po představení nadšeně vyjadřovalo svou spokojenost s příjemně prožitým večerem. Pro členy souboru to znamená významné ocenění jejich celoroční loutkářské činnosti.  Na letošním závěrečném představení se podíleli: Petr Aresn, Miluše Černá, Dan Gil, Slávka Klimešová, Věra a Zdeněk Kloučkovi, Jan a Markéta Kočích, Milan Motyčka sen., Katka a Jaromír Sladkých, Jani a Jitka Suchánkovi,  Eva Vlčková a Jiří Zahálka Režii měl Jaromír Sladký. Průvodkyní večerem byla Věra Kloučková a v úvodu přivítal diváky vedoucí souboru Jan Suchánek.